3x3wordt10 voor wetenschap en duurzame techniek in het onderwijs!

Wie kent het oude liedje niet: “3 maal 3 is ne-egen….ieder zingt zijn eigen lied…” Deze website gaat over verandering, vernieuwing, niet het oude liedje, maar leren met andere ogen naar de wereld te kijken.

Heel letterlijk ook: de wereld…onze aarde (Planet), alle mensen die er op leven (People), en de manier waarop we dat met elkaar doen, welke keuzes we maken en wat dat dan oplevert (Profit).

Als we als volwassenen willen dat er iets verandert, zullen we de nieuwe generatie, de kinderen, ook iets anders moeten “voorzingen”, iets anders moeten laten zien…

Nieuwe techniek kan daarbij helpen. Belangrijk is daarom kinderen al jong te interesseren voor bètawetenschap en toegepaste techniek.

De 3 P’s die staan voor duurzaamheid, kunnen pas echt gestalte krijgen als we kinderen bewust maken (denken), leren ondernemen (durven) en laten handelen (doen).

Zo kunnen de 3 P’s gedragen door de 3 D’s van de kinderen een nieuwe toekomst brengen.: “een 10 met een griffel!”